Programowanie proceduralne w PHP - Projekt Edukacja: Nauka programowania online

Zajęcia online

Nauka programowania proceduralnego w języku PHP

Hypertext Preprocessor PHP jest popularnym językiem skryptowym ogólnego zastosowania, szczególnie odpowiednim do tworzenia stron internetowych. Szybki, elastyczny i pragmatyczny PHP obsługuje wszystko - od bloga po najpopularniejsze strony internetowe na świecie.

Nauka programowania proceduralnego
w języku PHPProgram zajęć online

Funkcja do podprogram składowy, którego zadaniem jest działanie na rzecz określonych elementów danej klasy lub klas z nią spokrewnionych poprzez dziedziczenie. Nauczysz się tworzyć i używać funkcji, dowiesz się co to są argumenty funkcji, domyślna wartość oraz w jaki sposób funkcja zwraca wynik swojego działania!

Nauka programowania proceduralnego w języku PHP (Funkcje) - Projekt Edukacja: Zajęcia online

Funkcje i metody (function)

Nazwy funkcji obowiązują identyczne zasady, jak w przypadku wszystkich innych etykiet w PHP. Poprawna nazwa funkcji zaczyna się od litery lub podkreślnika, po których następuje dowolna ilość liter, cyfr i podkreślników.

Logotyp pakiety XAMPP - Projekt Edukacja

XAMPPNajpopularniejszy pakiet serwera WWW

XAMPP to darmowy, wieloplatformowy, zintegrowany pakiet, składający się z serwera Apache, bazy danych MySQL interpreterów skryptów napisanych w PHP i Perl dostępny dla systemów Linux, MacOS oraz Windows
Pobierz pakiet XAMPP, zainstaluj i przyłącz się do zajęć z programowania w języku PHP.