Zajęcia online projektowanie bazy danych Microsoft SQL Server

Zajęcia online

Projektowanie bazy danych Microsoft SQL Server

Aplikacja do zarządzania bazą danych oraz graficznego budowania zaawansowanych zapytań w języku SQL.
Zainstaluj darmową bazę banych Microsoft SQL Express oraz SQL Management Studio i dołącz do zajęć.
Wszystko wskazuje na to, że najbliższa przyszłość to analiza i przetwarzanie dużej ilości danych!

Zajęcia online projektowanie bazy danych Microsoft SQL Server

Projektowanie bazy danychSQL Server Management Studio graficzne narzędzie wspomagające pracę programistów i administratorów baz danych Microsoft SQL

SQL Server Management Studio (SSMS) to zintegrowane środowisko do zarządzania dowolną infrastrukturą SQL, od SQL Server do Azure SQL Database. SQL Server Management Studio zapewnia narzędzia do konfigurowania, monitorowania i administrowania baz danych. Naucz się korzystać z SSMS do wdrażania, monitorowania i uaktualniania komponentów warstwy danych używanych przez aplikacje oraz do tworzenia zapytań i skryptów.

Zajęcia online relacyjne bazy danych Microsoft SQL Server

Złączenia - relacyjne bazy danych

Klauzula JOIN służy do łączenia wierszy z dwóch lub więcej tabel na podstawie powiązanej kolumny między nimi.

Zajęcia online relacyjne bazy danych Microsoft SQL Server

Widoki

W SQL widok jest wirtualną tabelą opartą na zestawie wyników instrukcji SQL. Widok zawiera wiersze i kolumny, podobnie jak prawdziwa tabela. Pola w widoku to pola z jednej lub więcej rzeczywistych tabel w bazie danych.