Zdjęcie do zajęć online ?Podstawy programowania w środowisku HTML5? w Projekt Edukacja

Zajęcia online

Nauka programowania w środowisku HTML5 od podstaw

Hypertext Language Markup jest językiem używanym do tworzenia dokumentów stron internetowych.
Podstawowym celem języka HTML jest nadanie treści strony odpowiedniego znaczenia oraz struktury.