Programowanie w języku PHP.

PHP Hypertext Preprocessor to w pełni obiektowy język programowania wykorzystywany najczęściej do tworzenia internetowych aplikacji bazodanowych takich jak na przykład Facebook. Za jego pomocą można tworzyć zarówno aplikacje, jak i skrypty obsługiwane z wersza poleceń oraz aplikacje graficzne. Implementacja PHP wraz z serwerem WWW Apache oraz serwerem baz danych MySQL określana jest jako platforma AMP (w środowisku Linux – LAMP, w Windows – WAMP).

Cel zajęć.

Głównym celem zajęć jest stworzenie aplikacji internetowej z wykorzystaniem formularza HTML (ankieta, system logowania). Jednak wcześniej poznamy zasady programowania, poznamy różnice pomiędzy programowaniem proceduralnym a obiektowym oraz zasady tworzenia aplikacji w modelu programistycznym MVC. Zapoznamy się ze składnią języka PHP, dowiemy się co to są stałe, zmienne oraz tablice i obiekty. Ponadto przyjrzymy się procesowi zależnemu od warunków, nauczymy się wykonywać zadania cykliczne i poznamy podstawowe algorytmy i szablony występujące w świecie języków programowania. 

Zdjęcie monitora z uruchomionym programem Zend Studio

Korzyści dla uczniów.

Korzyści są oczywiste, uczniowie z operatorów komputerów staną się programistami. Poznają zasady logicznego i analitycznego myślenia, a to podstawa w świecie programistów. Przyjdzie im doświadczyć powiedzenia, że akcja wywołuje reakcję! Ostatecznie, jeśli po zajęciach nie zostaną programistami to na pewno dowiedzą się o całym procesie powstawania aplikacji, o niezbędnych narzędziach do ich tworzenia oraz o umiejętnościach, które cechują dobrego programistę. 

Wakacje 2016.

W poprzednie wakacje nie zajmowaliśmy się programowaniem aplikacji. Poznawaliśmy od podstaw komputer, sieć komputerową oraz standardy i zasady niezbędne do poprawnego ich działania. Udało nam się zaprojektować szablon gazetki szkolnej, a tym samym poznać zagadnienia ze świata grafiki komputerowej, typografi, kompozycji oraz druku. Oczywiście nie można zapomnieć o tym, że świetnie się przy tym bawiliśmy!  

Koszt zajęć.

Opłata za 5 dniowe zajęcia wynosi 250 PLN.
Maksymalnie w zajęciach może uczestniczyć 25 osób.
Zajęcia przeznaczone są dla osób powyżej 10 roku życia (klasa 5 SP).