Modernizacja sieci

Sprawdzian umiejętności to podstawowy powód modernizacji okablowania w sali informatycznej Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu. Drugim powodem było ułatwienie pracy paniom sprzątającym sale po zajęciach. Trzeci powód to zabawa informatyką oraz wspólne spotkanie integracyjne w pobliskiej pizzerii.

Obecne okablowanie

Obecne okablowanie sieciowe uniemożliwiało swobodne przechodzenie pomiędzy biurkiem a ścianą uniemożliwiając w ten sposób otwieranie okien oraz wykonywanie obowiązków paniom sprzątającym sale. Przewieszone przewody były ciągle narażone na wyrywanie z gniazd sieciowych oraz dodatkowo istniało ryzyko zrzucenia komputerów z biurek.

Cel modernizacji

W pierwszym etapie naszym celem jest zmiana okablowania sieciowego w drugim okablowania zasilającego komputery w energię elektryczną. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie przewodów sieciowych od komputerów do szafki teleinformatycznej w którym znajduje się koncentrator sieciowy oraz gniazd zasilających w bardziej racjonalny i bezpieczny sposób.

Przebieg prac

Rozpoczęcie prac nastąpiło punktualnie o 9:37. Zaczęliśmy od demontażu starego okablowania, przykręceniu na stałe specjalnych uchwytów na opaski zaciskowe. Następnie przeprowadziliśmy poprzez uchwyty przewody sieciowe od komputerów do szafki teleinformatycznej. Ostatni etap prac polegał na zaciśnięciu złączy 8P8C (RJ 45) na końcach przewodów i podłączeniu do urządzeń sieciowych. Na koniec wykonaliśmy test poprawności połączenia i zakończyliśmy pracę sprzątając pomieszczenie.

Estetyka pracy

Przez cały czas dbaliśmy o higienę i bezpieczeństwo pracy! Resztki odciętych przewodów wrzucaliśmy do kosza na śmieci, narzędzia odkładaliśmy w jedno miejsce po użyciu a przewody układaliśmy tak, aby oprócz przewodzenia sygnałów wyglądały estetycznie. Takie podejście do pracy cechuje przede wszystkim profesjonalistów czyli nas.

Podziękowanie

Pracę ukończyliśmy wcześniej niż było to pierwotnie zakładane, to też dobrze o nas świadczy. Po kończonej pracy udaliśmy się na obiecaną integracyjną pizzę oraz deser. W ten sposób zakończył się nasz ciężki dzień. Realne zadanie pokazało, że można liczyć na młodych uczniów. Jako prowadzący chciałem podziękować uczniom za zaangażowanie oraz rodzicom za pozwolenie uczestnictwa w przedsięwzięciu. Efekt końcowy naszej ciężkiej i trudnej pracy uwieczniony został na zdjęciach dostępnych w galerii.