Dokument HTML5.

Poprawny kod dokumentu HTML5. Absolutne minimum na bazie którego możesz zacząć projektować praktycznie każdą stronę internetową. Podstawowymi znacznikami dokumentu są <html>, <head>, <body> oraz meta znacznik <title>. Pominięcie lub zmiana miejsca występowania wymienionych znaczników uniemożliwi Tobie przejście testu na poprawność kodu źródłowego.

Dokument HTML5 - Projekt Edukacja

Kod źródłowy.

<!doctype html>
<html lang="pl-pl">
<head>
<meta charset="UTF-8"> <title>Tytuł dokumentu</title>
<style> body { font-family: sans-serif;
}
</style>
</head>
<body>
<div>
<h1>Nagłówek 1</h1>
<p>Tekst akapitu</p>
</div>
</body>
</html>