Definicja klasy PHP.

Definicja klasy w języku PHP z konstruktorem, destruktorem oraz prostą metodą wyświetlającą zawartość zmiennej.
Nazwę obiektu tworzymy od wielkich liter najlepiej w języku angielskim, na przykład: SystemMessages.
Nazwa klasy powinna być adekwatna do funkcjonalności metod zdefiniowanych wewnątrz klasy.

Definicja klasy PHP - Projekt Edukacja

Kod źródłowy.

<?php
class Foo {

	// definicja zmiennej typu string wewnątrz klasy
	public $zmienna = "Hello World";

	/**
	 * Konstruktor wywoływany automatycznie
	 * jako pierwsza metoda przy tworzeniu instancji klasy
	 */    
	public function __construct()
	{
		print __METHOD__;
		print "<br />";
	}

	public function helloWorld()
	{
		print $this->zmienna;
		print "<br />";
	}

	/**
	 * Destruktor wywoływany automatycznie
	 * jako ostatnia metoda po utworzeniu instancji klasy
	 */    
	public function __destruct()
	{
		print __METHOD__;
		print "<br />";
	}
}

// tworzenie instancji klasy za pomocą słowa new
$obiekt = new Foo;

// wywołanie metody helloWorld() z klasy Foo
$obiekt->helloWorld();
?>

Wynik działania kodu:

Foo::__construct
Hello World
Foo::__destruct