Bazy danych - Projekt Edukacja

Bazy danychPodstawy obsługi relacyjnych baz danych oraz języka SQL

Wiele z największych i najszybciej rozwijających się organizacji na świecie, w tym Facebook, Google, Adobe, Alcatel Lucent i Zappos, korzysta z bazy danych SQL, aby oszczędzać czas i pieniądze. A Ty potrafisz już obsługiwać bazy danych?
Wszystko wskazuje na to, że najbliższa przyszłość to analiza i  przetwarzanie dużej ilości danych!

Relacyjna baza danych MySQL - Projekt Edukacja

Zarządzanie bazą DBMSWorkbench to graficzne narzędzie do pracy z bazami danych MySQL

Baza danych wymaga zwykle kompleksowego oprogramowania bazodanowego nazywanego systemem zarządzania bazami danych (DBMS). System DBMS stanowi interfejs między bazami danych a jego użytkownikami końcowymi lub programami, umożliwiając użytkownikom pobieranie i aktualizowanie informacji oraz zarządzanie sposobem ich organizacji i optymalizacji. System DBMS ułatwia także nadzorowanie i kontrolowanie baz danych, pozwalając na wykonywanie szeregu zadań administracyjnych, takich jak monitorowanie wydajności, optymalizacja, tworzenie oraz przywracanie kopii zapasowych.

Baza danych MySQL - Projekt Edukacja

Baza danych MySQLNajpopularniejsza na świecie baza danych typu open source

MySQL to system zarządzania relacyjnymi bazami danych open source oparty na języku SQL. Został opracowany i zoptymalizowany pod kątem zastosowań internetowych i działa na dowolnej platformie. Nowe wymagania związane z rozwojem Internetu spowodowały, że system MySQL jest najczęściej wybierany przez deweloperów internetowych oraz na potrzeby aplikacji internetowych. Ponieważ opracowano go w celu przetwarzania milionów zapytań i wykonywania tysięcy transakcji, system MySQL jest popularny w firmach z branży handlu elektronicznego, które muszą zarządzać wieloma przelewami pieniędzy. Podstawową funkcją systemu MySQL jest elastyczność na żądanie.

MySQL Create Table - Projekt Edukacja

Tworzenie tabel

Instrukcja CREATE TABLE służy do tworzenia nowej tabeli w bazie danych. Tabela to zbiór danych, uporządkowany według wierszy i kolumn. W terminologii bazodanowej tabela jest znana jako relacja, a wiersz jako krotka.

MySQL Insert Query - Projekt Edukacja

Zapis danych 

Instrukcja INSERT INTO służy do wstawiania nowych rekordów w tabeli.

MySQL Select Query - Projekt Edukacja

Odczyt danych

Instrukcja SELECT służy do pobierania danych z bazy danych. Zwrócone dane są przechowywane w tabeli wyników, zwanej zestawem wyników.

MySQL Update Query - Projekt Edukacja

Aktualizacja danych

Instrukcja UPDATE służy do modyfikowania istniejących rekordów w tabeli.

MySQL Delete Query - Projekt Edukacja

Usuwanie danych

Instrukcja DELETE służy do usuwania istniejących rekordów w tabeli.